Voorwaarden Zangles

Het afzeggen van een privéles dient 48 uur van tevoren te gebeuren.
Hiermee wordt de les niet in rekening gebracht.

Indien een privéles niet binnen 48 uur wordt afgezegd, wordt deze in rekening gebracht.
Het afzeggen van een privéles dient schriftelijk te gebeuren via  e-mail.
E-mailen kan naar : schoolofrock010@gmail.com of afmeldingensor@gmail.com of bij de docente zelf.

De docent zal ten alle tijden haar best doen om bij afwezigheid een vervanger te regelen. Indien dit niet lukt zal in overleg een nieuwe les gepland worden, of het bedrag zal verrekend worden met de factuur van de volgende maand.

Voor het beëindigen van de privélessen van Sing4Ever hanteren wij een opzegtermijn van één kalendermaand.

Het beëindigen van de privélessen dient schriftelijk te gebeuren dan wel via e-mail.
Aan het begin van de maand wordt de factuur overhandigd aan de leerling.
Deze dient binnen 2 weken betaald te worden na afgiftedatum.
Indien er twee maanden betalingsachterstand is opgetreden wordt de leerling niet toegelaten in de les. Na betaling kan de leerling de lessen weer vervolgen.